Aanvragen

Wilt u de OOM Tijdelijk in het buitenland verzekering aanvragen?

U kunt deze verzekering makkelijk aanvragen door de online aanvraagmodule te gebruiken. Na uw aanvraag zult u binnen enkele minuten een bevestiging ontvangen.

Voordelen verzekering aanvragen via JoHo Insurances

Deze verzekering kan ook zonder tussenpersoon, bij de verzekeraar direct worden aangevraagd. Het heeft echter meerdere voordelen om deze verzekering via JoHo af te sluiten:

 • U behoudt exact dezelfde premie, voorwaarden, dekking en contactmogelijkheden met OOM;
 • Naast de contactmogelijkheden bij OOM kunt u ook van onze diensten en ons advies gebruik maken;
 • Wij helpen u ook indien er zich bijvoorbeeld een verschil van mening met de verzekeraar voordoet;
 • Het maakt het ons makkelijker om een juist totaal advies te geven.

 

Vanaf welk moment in het aanvraagproces is er dekking?

 • ​Zolang de aanvraag nog niet geaccepteerd is, is er nog geen sprake van een verzekeringsovereenkomst.
 • Zolang er nog geen overeenkomst is, moeten medische issues (wijzigingen in de gezondheidssituatie) worden gemeld aan OOM (Mededelingsplicht*). OOM neemt deze nieuwe omstandigheden mee in de beoordeling.
 • Pas nadat een verzekering is expliciet is geaccepteerd (u ontvangt een polis of u heeft OOM laten weten akkoord te gaan met een voorstel):
  1. heeft u zekerheid dat de verzekering in gaat op de overeengekomen** ingangsdatum;
  2. hoeft verandering van de gezondheidssituatie niet meer gemeld te worden; vanaf de ingangsdatum van de OOM verzekering zijn deze medische issues dan ook meeverzekerd.

Om deze laatste reden raden wij dan ook aan om een aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen. Dit kan vanaf 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum.

 

* Mededelingsplicht tijdens het aanvraagproces.

 • OOM geeft in een speciaal document een toelichting over de mededelingsplicht.
 • U dient bij aanvraag alles naar waarheid in te vullen.
 • Veranderingen in de situatie (tot het moment van acceptatie) dienen ook actief aan OOM gemeld te worden.

** Bij een voorstel nav de medische situatie, zal OOM een verzekering niet eerder in laten gaan dat de datum dat u het voorstel heeft ontvangen.

BELANGRIJK: er is pas dekking (vanaf de overeengekomen ingangsdatum) zodra er een akkoord is met of polisblad van OOM Verzekeringen.

 

Aanvragen OOM Tijdelijk in het buitenland